Totaal aantal leaks

zaterdag 27 april 2013

Van Ziersel naar Zoersel en weer terug naar Ziersel en Zoersel.


Er moest gewandeld worden. Dat stond vast. Aangezien al de hele week bekend was dat vrijdag een slechte dag zou worden was het voor de HH een uitgemaakte zaak. Vrijdag wordt het! Temeer daar door omstandigheden die niet direct sober waren te noemen maar wel dienden plaats te vinden was er gebrek aan wandelbeschrijvingen ontstaan en het gemopper op twitter en facebook inzake waar de HH-beschrijvingen bleven waren niet van de lucht.  Soms lijkt het erop dat de HH-agenda wordt beheerd door derden. NU is dat laatste altijd het geval want the almighty beheerst een ieders agenda, dus ook van de HH. En diezelfde persoon had ook nog andere zaken in petto maar hierover straks meer. Oh, er wordt ingegrepen, we dwalen af. Meer explicatie wordt niet verstrekt.

Bent u overigens ook zo nerveus? Wordt onze Willem 4 nu koning, keizer, admiraal of toch president van de lage landen? Wat de HH betreft inclusief maar zonder BelgiĆ«. Laat dat landje vooral zo blijven.
Ondanks dat u niet vraagt hoezo volgt hier wel de uitleg, zonder meer erbij. Wij (de HH derhalve) vinden dit land een bijzonder prettig verblijf- en wandelland en willen, nee eisen! dat NL hier vooral niets aan doet, zeker niet als het verbeteringen zouden betreffen. Zoals de HH wel vaker zeggen: het is mooi zat, blijf er met je p.ten van.f.

Goed, met heerlijke regen op het Volvo dak werd HF verblijd met vreugde want het zou gaan gebeuren. Kort nog even gekeken waar de meeste regen zou vallen want de HH gaan voor zekerheid. Het hier zojuist beschreven land zou het worden. Hoewel HF bleef stamelen over Ziersel had HH snel in de gaten dat hier sprake moest zijn van lichte verwarring en zonder bril door HF. Maar hier behoeft verder geen stilstand.

Heerlijk zoevend over koningen en koningswegen ging het alras. Navigon wilde ons heen anders dan terug. Wij gehoorzaamden.
Na een onvergetelijke rit kwamen wij aan bij een trafo-huis alwaar men de HH uitnodigden de auto aldaar te ganse dag te parkeren. Hoewel de HH nimmer te moe zijn om de discussie aan te gaan lieten wij het deze keer ondergaanbaar. HH had een nieuw ritueel, de sokken werden niet gewisseld de schoenen wel.
Toen de HH dan eindelijk klaar waren om te vertrekken sloeg de teleurstelling toe. Het was inmiddels zo goed als droog geworden. Na een ampel onvertogen woord werd dan toch besloten om de wandeling te aanvangen. Wij hoopten op onderweg-buien. Nu, dat ging gelukkig lukken.
Bedacht was om te starten bij nummer 49, maar door wispelturigheid werd dit 28.

Houdt u de oorsprong in gedachten dan wordt dit het winnende rijtje:

49,50,28,26,22,30,21,35,6,7,17,34,42,48,20,41,25,23,29,45,49

Voor de aanbieding jagers hebben wij de tip van de gratis paardenmest. Het producerende dier was het hier niet mee eens.

Ook hadden wij last van een honden ballade:

Aangezien de HH inmiddels vergelijkbare techniek in gebruik hebben kon er een mooie vergelijkende test worden uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat resultaten pas zullen worden vrijgegeven na betaling van grote sommen geld door bepaalde Zuid-Koreaanse firma's.

De bankjes verschenen tijdens deze wandeling op onmogelijke tijdstippen. Zodoende moest genuttigd worden met behulp van improvisatie en tijdelijk onderkomen. Hoewel er ongetwijfeld zich lugubere taferelen hebben afgespeeld werden de HH allerhartelijkst onthaald. Eet smakelijk was toen het devies. Voor HF een deemoedige hoofdbuiging opleverend.


Omdat u vaak de persoonlijke en zeer prive aandoende actie foto's moet ontberen doorbreken wij heden deze traditie en bieden u onderstaand een kijkje in de dynamiek ener wandeling. Hier kunt u goed zien dat HF in het donker staat en HH niet in het donker. Anders gezegd, HH staat in het lichte deel en HF staat daar niet. Mocht u om wat voor reden de verschillen niet opvallen dan bijgaand een tip: kijk op de foto links en zoek de verschillen met foto rechts. Niet zo veel dus.....

Voor de wat jongere lezers hebben wij natuurlijk veler foto's van de onderweg dieren gemaakt, waarvan bijgaand een pure willekeur.

Bovenste afbeelding: Hendrika MKV (l). Wereldberoemd door haar uitspraak dat Beatrix wel rookt.
Rechts: Broekgijn. Een van de verre voorouders van stier Herman.

Na de bovenste afbeelding: Harry, Kees en Topkapi. Verder geen bijzonderheden bekend.

Hieronder: MINI en maxi, voor omroep Max liefhebbers geen onbekenden
Over de laatste deelnemer is niets bekend.

Natuurlijk was het niet alleen maar dieren en feiten. Wij kwamen steeds weer markante punten tegen, soms landschappelijk, soms ook bezien vanuit de natuur. Je kunt het natuurlijk ook van een andere kant bekijken. Maar dan loopt u extra kilometers.
Liepen de HH dan nergens verkeerd? Natuurlijk wel. Bij nummer 6 moet u echt opletten want deze heeft men wat meer verstopt. Door deze fatale ontwikkeling hebben de HH wel het fenomeen van de as-verplaatsingen ontdekt. De methode is simpel, u neemt een as en verplaatst deze, figuurlijk gesproken natuurlijk. Nadat een grondige inventarisatie van dit verschijnsel had plaatsgevonden besloten de HH dat het genoeg was en keerden terug naar de route.

Voor deze route geldt hetgeen wij vaker als tip meegaven: u vertrekt vanaf een bepaald punt, doet druk en bent in de weer, maar na al deze uitspattingen valt het steeds weer op dat het eindigt met een herkenning van het beginpunt en een kort moment van bezinning.
Is dat eenaal gebeurd dan stapt u gewoon in de meegebrachte auto en koerst op huis aan. Zo ook de HH.
Bij de Brienenoord was men een soort van op de hoogte van onze komst, alleen had een onverlaat onze  glazen aan anderen ter beschikking gesteld. Weest gerust, er is corrigerend toegesproken.

Overigens zullen de HH nimmer op wat voor site dan ook dreigementen uitspreken dus uw kinderen kunnen volgende week gewoon naar school, wat ons betreft ook dinsdag. Hieronder ziet u welk een vreugde wordt ervaren als de HH langskomen.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u oh medeburger