Totaal aantal leaks

zaterdag 26 november 2011

Another walk on the wall


We don't need no education. Kent U die uitdrukking? De HH kennen dit niet als motto, leergierig als zij daar zijn. Maar niettemin zou dit verschijnsel dito kenmerk van toepassing kunnen zijn op allen die dit consulezen. Vandaar dat een memorabele song van onze goede medewandelaars Pink Floyd kan zorgen voor een idee aan uw kant waar de HH zich naar toe begaven. Nee, niet naar school natuurlijk. Pfff. Maar het gaat om die education want de HH leren een keer in de week dagelijks nog bij. Van de natuur krijgen wij dan onderricht in hoe de dingen gaan. Hoe de grotere verbanden zijn. Maar ook mini verbandjes zijn niet te versmaden. Om een sluiertip: het wordt de HH steeds duidelijker dat HerenDames er ook niets aan kunnen doen. Alles is terug te voeren naar dat ene kernbegrip: penis nijd. En dat terwijl zij zelf daarvoor in ruil bossen voor de deur hebben bekomen, het een een minuscuul sparrenbos, een ander een volledig tropisch regenwoud. Ook niet te ontkennen zijn de onweerstaanbare lusten tot winkelen, deze genen ontbreken bij HH volledig. Zelfs tijdens deze wandeling werd ons lokking verstrekt (ziet de stoute voorbeelden) maar het kostte HF noch HH enigerlei moeite om onder dankzegging te vaarwellen.  Een ander voorbeeld: HH zullen nooit zomaar iets kopen. Gezien de moeite die het kost om tot verkrijging over te gaan zal een H altijd een afweging maken tussen moeite van naar buiten, op pad gaan, winkel bezoeken, pasritueel, prijskaartje, en ga zo of anders maar door. Pas wanneer de schellen van de HH-ogen vallen zal een aanschaf kans maken. Bij HD werkt dat heel anders. Er ontstaat zin tot aanschaf (waar de oorsprong is de HH nog steeds onduidelijk) en men koopt, ongeacht inspanningen enzo. Samengevat: zin, koop, hang in kast.
Ener HH-verlokkingspoging
Nog een voorbeeld en dan wordt gestopt, niet echt natuurlijk want de wandeling moest nog starten. Maar ook in het verre Bergen op Zoom, waar men in vroegere tijden van de wereldbol dacht te vallen kent men ook wijken in gradaties. Van leuk tot bijzonder leuk. Niet iedereen wil in leuk wonen maar er zijn erbij zonder keuzes op dit punt.
Enfin, de volgende keer meer wijsheden maar dit slechts om aan te geven dat het nivo van de HH, eigenaren van de Partij Voor Bier (i.o.) een nivo hanteren en zichzelf opleggen wat ervan uitgaat.
HF had deze week een volledig verzorgde wandeling gewonnen van het bedrijf van HH. Zodoende ging het volledig op kosten van HH (wel aftrekbaar natuurlijk) naar het reeds gemelde Bergen (op Zoom) middels vervoer geregeld door HH. Daar aangekomen had HH geregeld dat er tijd was om de schoenen te verwisselen. Het aanbod van HH om zelf schoenen beschikbaar te stellen was reeds virtueel verworpen. Niet vergeten mag worden dat HH nog een 1e poging had gedaan om zonder wandelschoenen te aanvangen maar deze poging was gedoemd tot kiemsmoor.
Blijft OK
Wat dit keer een eigenaardig iets was dat de directie van genoemde onderneming had besloten de wandeling niet groen te wisselen maar reeds in het groen te starten. Sorry voor station te B.o.Z. maar wij starten bij de Stay-O-kay. Deze keer was HH wel goed voorbereid en wist het genoemde snel en solide te bereiken. Dit zou een dag van directie walk worden.
Met de juiste schoenen ging het op pad. Voor de kenner: bij punt 4 van groene wissel wandeling nr 171. Boslustweg nummer 1. Dit geven wij als tip: dit is het adres, niet het schoenmerk.


Starten dus via de klaverveldenweg maar vrijwel direct links een eigen pad bewandelen. Weg van het verkeer en terug in de eigen wereld van de hollandsche gezonde wandelaar. Middels doorwandelen oversteekt u de rijksweg, die u niet hoort, en kunt u nu reeds blijmaken met een gedicht. Tip: kijkt omhoog en enigszins naar rechts. Hier links van u.
Merkt u ook dat de HH in den beginne wat vochtigheid te verduren kregen. Aangezien dit verschijnsel ons niets meer bleek te zeggen in opgezocht en vastgesteld zijnde motregen. Heeft niets te maken met de dierenwereld maar is een vaststelling. Nu reeds kunnen wij melden dat na 3 keer schoonmaken van bril HH dit verschijnsel op was en de zon een poging tot 3 x toe deed. U doorkruist heel B.o.Z. met alle damesverrukkulukheden maar HH negeer en komt uiteindelijk bij de schelde die hier binnen ligt. Aldaar is het in den zomer ongetwijfeld maar nu is er sprake van vluchtgedrag met vraagprijzen van koopwoningen tot gevolg. De HH slaakten kreten van al hetgeen hier en de verwondering was hierbij een vertezoek.

Kerstboom met erectie
Groeistenen
Weer werden wij onderweg onderwezen in verschijnselen die u alleen zult onderkennen als u veel en regelmatig wandelt. Dan vallen soms zaken op hun plaats die voorheen alleen maar verwarrend en soms volledig overbodig op u overkomen. Dat stadium is voor de HH een passeerstation, niet vallende onder de groene wissels natuurlijk uiteraard. Bijgaand voorbeelden van enigerlei. Over die erectie kunnen wij ook nog een verhaal vertellen van een paard die ondanks de meer dan voortreffelijke temperatuur volledig zijn daaddrang aan een merrie in de naburige weide kenbaar maakte en wij kunnen u melden dat de merrie in kwestie dat doorhad. Hulde voor zoveel mannelijke onverzettelijkheid.


Een aardigheid is de nieuwe 3D aanwinst van de HH. Om u dat duidelijk te maken moet u bijgaande foto in 10 seconden langzaam van links naar rechts bekijken. De oplossing geven wij zo straks.HH brengt vertroosting
HF in 3D actie
Doorlopen is geboden, let onderweg op een smal dalend pad, gaat u langs de binnenschelde houdt links aan en u komt uiteindelijk bij de waterwinning, de binnenbanddijk. Meer verklappen wij niet. In een linkerbocht gaat u middels trap naar een winderige bank vanwaar uitzicht maar de HH ondanks boterhamzucht verkozen verdere wandeling. Aldan gaat het door de buitengebieden, met buitenwind, langs de paarden waarvan eerder, maakt niet de vergissing zoals de HH maar ga om de boerderij Hildernisse heen en wandel door tot aan Mattemburgh en vandaar gaat het linksaf naar onder de grote weg door. Wij deden het anders aangezien enige eigen inbreng door u als lezers altijd sterk wordt gewaardeerd. Dus kwamen wij langs prachtige bebouwing, over de grote weg en dit stuk is interessant: door middel van eigener kunnen namen wij de oude postweg (in het begin nieuw maar verderop steeds ouder) en deden op die route ook een plas. Soort van simultaan. Pas aan het einde van de dan oudste postbaan pakten wij uw route weer op (niet nadat wij een paar paarden meer dan gerustgesteld hadden inzake privacy). Via een ven, rood-bruin paaltje gaat het dan via zuidgeest, heimolen (waren wij dus al) en een beklemmende hoogspanningsmast dito draden (tip: let op de laatste en scherp rechtsaf) komt een fraai stuk en gedeelte. U kriskrast en de laatste etappe gaat over los zand en heide. Nog een tip: neemt een calculator mee aangezien men onderweg waterputten overhoort. Tip: 35+36 = ?, 37=bos in, 38=?
Als dit allemaal gelukt is kunt u zich gelukkig prijzen tot de categorie te behoren van hen die. Met nog heuvelbeklimming ender afdaling ontstaat al snel een asfaltweg alwaar middels LA u de bestemming nadert. Nog een laatste tip: de HH hadden bijna niet door dat wij natuurlijk ergens de route hadden opgepikt. Zodoende lukte het maar net om dubbele wandelingen te vermijden.Eind goed, al bier en bittergarnituur. Weest gewaarschuwd: men schenkt de bock hier hoogh.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u oh medeburger