Totaal aantal leaks

zaterdag 12 november 2011

Op zoek naar de gulden

U heeft ons even gemist zegt u? Dat kan kloppen zeggen wij. Immers, de wereld is dezelfde niet meer. PapaXXXX uit Griekenland weg en weer terug. Berlusamore misschien weg. En dan een aangekondigd onderzoek van de PVV naar de herkomst van de gulden. Heeft u nog florijnen? De HH bleken nog centen, dubbeltjes en kwartjes te bezitten. Hoeveel euri dat straks waard is?
Wij overwegen na ampele om de wandelingen voortaan te verdelen in Neuro walks en Zeuro walks. U kunt zelf wel nagaan waar welk zal zijn en bevinden.
De titel van dit stuk verwijst ook een beetje naar het gevoel dat vroeger alles beter zou zijn. Nu, dat geldt niet voor de wandelingen van de HH, want die worden nu juist steeds beter. Hiermee is in feite al weer aangetoond dat de Euro hier geen invloed op heeft.
Hoe het ook zij, de P(artij)V(oor)B(ieren), nog in oprichting!, zal naar de huidige situatie een diepgaand onderzoek doen en wij houden namens U de situatie in de gaten.
Wij hadden gehoord en dus ook onthouden dat in Loon op Zand de meeste kans bestond om te kijken hoe het leven tijdens de gulden er aan toe gaat. Heel stiekum schijnt men onderhuids de ontvangen euro's om te wisselen in guldens en bij aanschaf verkoop wordt het ritueel den anderen kant op verricht. Zodoende komen de guldens de deur niet uit en zullen de HH uiterst behoedzaam te werk moeten gaan. De verhalen zijn snel bekend en voor je het weet komt een zekere P.R. de V. met een camera langs. En hoe graag de HH ook landelijke bekendheid zoeken voor hun PVB moet het niet op deze wijze.

Eerst maar eens oprakelen naar wetenswaardigheden. Het gedoe heet: Huis ter Heide-route.

Van hierna kunt u lezen hoe het de HH verging.
De Huis ter Heide-route
Wilt u zelf eens ervaren hoe het is om als HH een Zeuro route te lopen dan moet u met vervoer op enigerlei wijze naar Loon op Zand zien te komen. Vrijdagmorgen heeft men een markt in huis, dus parkeren vormt een klein lokaal probleem maar er is altijd een verderop. Wij arriveerden dit keer erg vroeg want HF moest in den middag taalles gaan verzorgen aan hardleersen. Zodoende moest uitelijk 16.00 terug in Rotterdam, nu is dat laatste voor een Volvo geen probleem, maar voor de HH als zij eenmaal bieren wel.

Sfeertje ter plekke
Het kasteel in kwestie
Om eerste maar eens in de juiste stemming te komen bijgaand een sfeer foto/impressie, ja dat heeft u dus allemaal dankzij de HH weer mogen meemaken. Kent u een hond dan hopen wij wel aangelijnd. U ziet de herfstpracht is in al zijn facetten aanwezig en dan bedoelen wij niet alleen de natuur. Enfin, na parkeren, schoenentruuk in al zijn glorie gingen wij dan op pad. HF wist van een kasteeltje in de buurt en dan heb je het al. Dwangmatig bezichtiging moest volgen en zodoende. Geniet.

Dit impliceerde wel heen en terug alvorens echt kon worden begonnen met de wandeling. Vanaf Oranjeplein, Bergstraat, onder de A 261 door. Spinderspad, langs het Leikeven, over het landgoed Huis ter Heide en het kraanven tot de buurtschap Duiksehoef (hooispoor). Let op, hoewel u op de heenweg onder de A 261 bent gekomen gaat u er nu overheen, ja, wonderen volop tijdens deze wandeling. De HH vonden trouwens een prachtig bergpad zodat u kwiek en snel de overheen route kunt afronden en het 2e bospad rechts kunt nemen. En wederom een wonder, dit pad is tevens een ruiterpad.

Wij gaan u natuurlijk niet vermoeien met details anders is er voor u de lol er bij voorbaat. Wel zullen wij trachten aan de hand van hoogtepunten u te wijzen op hoogtepunten.
Lokale bouwwijze
Dit begon al vrijwel aan het begin met de alhier gebruikelijke metselwijze waarbij het vooral opvalt dat het materiaalgebruik aan de zuinige kant lijkt. Hier spreekt de spreekwoordelijke brabantse zuinigheid waarbij best wel eens geprezen mag worden dat men zich hier al eeuwenlang op de Euro crisis voldoende heeft voorbereid.
Ven
Wanneer u voldoende de tijd heeft genomen om dit in u op te nemen kunt u verder gan om de eerste asfalt schreden te zetten die zich vrijwel uitsluitend aan het begin bevinden. Maar dan komt u er lekker in. Wat wij wel willen verklappen is dat onderweg vele banken u deelgenoot worden zodat voldoende gerust kan worden. Dat geldt niet voor de prullenbakken. Dus hou de zakdoeken gewoon bij u tot er wel een prullenbak verschijnt. Bij de bergstraat komt het groen binnen bereik en hoort u het geronk van een bomencastraat. Die ging op dergelijke wijze te keer dat veler bomen sneuvelden. De HH hevig emotioneel achterlatend. Er restte ons niets anders dan vlot doorlopen. U gaat dan ook langs vennen, zoals genoemd leikeven. Dit klinkt onheilspellend en dat is het dan ook. Maar overdag valt alles wel mee. De Moer en Kraanven stammen uit de middeleeuwen. Overigens is men bij Kraaiven genoemd ven kwijtgeraakt.

Zicht vanuit café
Ven
En dan nu het grootste wonder van deze wandeling. Vanwege de rare tijdstreken die HF had veroorzaakt begon bij de HH een tot nu toe onbekend verlangen de kop op te steken. HF neigde naar thee, HH eiste koffie. Gelukkig kon de route worden bijgesteld zodat De Moer bezocht moest worden voor deze bevrediging. HF maakte het HH nog even moeilijk door de gesloten deuren van het café te willen openen. Maar in brabant is dicht niet open. Maar gelukkig bleek dit een olijk grapje en werd via de reguliere ingang het pand betreden en viel koffie/thee/appelgebak met slagroom ons deel. Bent u liefhebber van Albert West dan zit u hier goed.

Een ander hoogtepunt is deze weg, hoewel aangelegd toch aanwezig. U kunt hier op een nader te bepalen wijze nog beter met de natuur in kwestie kennismaken. Als u bij het begin begint moet u het pad helemaal doorlopen en aan het eind RA aanhouden en bij terugkeer in de bewoonde wereld eerst weer een stuk teruglopen (tja) en dan bij het vertrekpunt met de rug naar het pad het bos inlopen. In genoemd bos werden wij door overblijfselen herinnerd aan het feit dat het niet altijd pluis is in het bos. De HH werden echter volledig met rust gelaten.Eenmaal terug in Loon op Zand (weinig op zand trouwens) konden wij de schoenen terug zetten in de auto, het gewone schoeisel werd aangetrokken en via de geldautomaat waar HH vergeefse pogingen deed om geld uit de muur te trekken ging het dan naar een tapperij waar men ondanks het tijdstip bereid zou zijn tot verstrekking van de broodnodige versnaperingen. Hadden wij al verteld dat door het door elkaar liggende tijdschema de meegebrachte hammetjes onaangeroerd waren gebleven?
Tot slot gingen wij omstreeks 14 uur toch maar een bieren voorzien van een subliem bittergarnituur. Wij moeten dit u kenbaren. Bijgaand. Hoewel HH deze garnituur vanaf de andere zijde heeft bekeken moet worden gezegd dat dit voor het uitzicht en de smaak weinig uitmaakte. Zodoende maken wij in dit geval geen voorbehoud.
Eet smakelijk en tot ziens!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u oh medeburger