Totaal aantal leaks

zaterdag 12 januari 2013

Geklikt, geprint en gewandeld

Zelfportret

Sinds 2013 is begonnen zijn de HH behoorlijk gehoorzaam en een soort van aangepast. Dat uit zich bijvoorbeeld in een wekelijks ritueel. We hadden immers ook kunnen kiezen om niet te wandelen en een baan te zoeken. Aangezien zoiets met betrekking tot de gesteldheid der HH onmogelijk lijkt is er besloten dat niet te doen.
Wat wel gewoon doorgaat is het testen van de ontvangst, sommigen zeggen het bereik, op diverse plaatsen in NL. Mochten wij plekken tegenkomen waar ruft bereik echt ondermaats is zullen wij niet aarzelen dit te melden.
Nu er tekenen zijn van verbetering in de Euro-zone, onze engelse vrienden laten doorschemeren "ons" te willen verlaten tenzij (ja ja, mooi niet dus. Of erbij of ophoepelen is het devies. En daarna "we want OUR money back").
U ziet, ook tijdens de wandeling doen wij er alles aan de problemen namens en voor u op te lossen.
Wij hebben dit aangaande slechts een advies.


Heden was ten gevolgen van mis-communicatie met ons allen gebruikte gmail het voorgevallen dat oudere berichten later werden bezorgd bij de ontvanger dan eerder gezonden exemplaren. Dat dit ten huize van HF voor consternatie en onduidelijkheden heeft gezorgd moge duidelijk zijn. Wij volgen al zo min mogelijk de wetten van de logica maar ook bij de HH houdt de flexibiliteit eens op. En de voortschrijdende Alzheimer doet ook meerdere duiten in de herenzak.
Niettemin, sit back and relax.......

Broodjes vandaag, kaas vooral en paté e.d. Water erbij.

Bankjes voldoende, hoewel niet helemaal rond 13.00 uur afgeleverd, maar wat eerder.

Start: voetbalvereniging SCO te Oosterhout. Helaas notabene speciaal hiervoor aangelegd parkeerterrein was gesloten. Dan werden bewoners het slachtoffer van onze parkeerwoede.

Route: www.klikprintenwandel.nl/print/oosteind-route
(met dank)Rolstoel geschikt, dat dan weer betekent dat niet van betere wegen zal worden afgeweken. Dus eenvoudig schoeisel volstaat, maar hoeft niet. Sandalen is ook prima. Pantoffels minder.

Hoe dan ook: starten bij de elskensweg en dan werkt u op rustige wijze 18 aanduidingen af die gemakkelijk op een A4 kunnen. Dan heeft u de achterzijde voor de kaart, want milieu dient mede te worden afgewogen.

Wat overblijft:
de eerste koudegolf in NL. En dat was merkbaar want wij begonnen met handschoenen. HH werd overigens tweemaal lastig gevallen door hardnekkigheid ener telebeller. Dit ondanks toezegging van a.s. maandag. HF heeft inmiddels ook de techniek in huis zodat op drie manieren de route in de gaten werd gehouden. Dat dit allerminst een zinloze zet was bleek maar daarover later.

De wandeling voert langs en ook tussen een woonwijk en de grote weg. Zodoende houdt u zicht en gehoor op de geruststellende geluiden van de A27.

Na een poos wandelen bereikt u een van de meerdere kloosters. Wij hebben getracht de highlights van deze route te presenteren zodat u slechts hoeft op te dienen. Gemak dient de HH en der volgers.

Klooster een

Nauwelijks bekomen van deze schoonheid volgt de tweede telg.

Klooster twee


Als wij er iets over zouden mogen vinden dan betreft het een duidelijk verschil in toonzetting en gradatie. Als u er eens in de buurt bent zijn de HH benieuwd naar een mening.

Wij hadden natuurlijk weinig tijd en vervolgden de route waarbij oversteking van de A27 een moment van scheiding betekende want wij betraden de overzijde. Hoe dan ook, de heilige driehoek bleef voelbaar. Nu gaat het richting Oosteind alwaar de brouwerijstraat verwachtingen wekte die niet werden ingelost. Wel veel dieren in een mooie kooi. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de HH natuurlijk aangaande de herten en vriendjes hiervan onlangs op wenken werden bediend.

De rijsdijk volgt u geruime tijd, dus een prima moment voor de lunch. Wist u dat hier een vliegtuig is neergestort? Als u er bent zal u direct duidelijk worden hoe dat is gekomen. Weet wel dat de HH hier beiden hebben ge-urineerd. Hoe dat zo kwam was niet helemaal duidelijk, blijkbaar werd er wederzijds gewaar welk een voortreffelijke locatie werd geboden. Iedereen die wilde kon het tafereel meemaken en daarbij hadden wij de aangename zon er heerlijk bij. De paal in kwestie geeft uitleg van de reeds genoemde ellendige periode.

Gelukkig hadden wij reeds gegeten want tijdens het vervolg werden de HH geconfronteerd met de betrekkelijkheid der aanwezigheid op deze aarde.
Een volgens HF echt wel koe lag hier deels afgedekt te wachten op de zaken die komen gaan. Ondanks het gevaar van ontploffing heeft HF hier een foto van gemaakt zodat u ook kunt zien dat het allemaal niet meevalt tijdens HH-wandelingen.
Voor het gemak doen wij hier ook een andere foto bij met vergelijkbaar tafereel. Absoluut niet geschikt voor minderjarigen en leden van de partij voor en van de dieren.

Hoe dan ook, via de Dongeweg naar de Donge en dit luidt het laatste deel van de route in. Met een enorme boog wordt u rondom gevoerd, ziet u dat de ijsbaan wordt gevuld en keert u genoegelijk terug bij uw voertuig. Wij zagen onderweg nog een zeer bijzondere vogel. Weliswaar extreem tele gelenst maar toch bij deze.

Nu naar Rotterdam, alwaar de Tuin(en) u bier en spijzen kunnen bieden. Maar wel uiterlijk 17.00 wegwezen want men is gereserveerd.


hele route


Pauzeplek


Wij moesten u nog explikeren van hoezo routeplanning. Wel HH was zo voldaan na de pauze dat van hervatting van de route geen sprake was. Zodoende diende HF, met weliswaar een routeplanner afgesloten inmiddels, toch te zorgen voor de begeleiding. Waarvan akte.


Fijn weekend.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u oh medeburger