Totaal aantal leaks

zondag 25 september 2011

Wat een hoop eikels!!!!!!!!!

Natuurlijk. Wandelen is een geschikte tijdsdoorbrenging voor de HH; zeker als er somstijds even geen sprake is van gezamelijke HH-beenbewegingen. Dan doen nog even een mooie duit in een zakje, blazen daarin en floepsakee een prettig geheel. Teneinde en daarom ging HH naar HF en begroeting vond over en weer plaats, evenals ooruitwisseling. Een mooi begin, welwaar? Morgenstond heeft goud in de mond; deze woordzegswijze leerden we vroeger en vanwege jong geleerd oud ook. Zodoende was HH reeds bijtijds. Een autoreisje naar een nog niet eerder HH-bewandeld gebied zat er in en zodoende op naar Zundert. HH had van een belgmeneer op Routeyou een tip gekregen en wel voor de Gooren en Krochten in de nabijheid van Zundert en Meer. Ook zonder meer ons inziens de moeite waard. Vlak voor Rijsbergen zagen we de Kleuterhuislaan, maar van een klooster werden we niets gewaar. Daarom parkeren in Zundert, waar later de visboer zijn waar aan de man en vrouw zou gaan brengen en wel op het Oranjeplein. Dat men ons verwachtte, bleek onder andere uit het opgespijkerde bord met de o zo ware spreuk. Later zagen we zelfs het bijpassende franse restaurant. Zo, lekker schoentjes uit en aan en daar kon het beginnen. Overigens was de hele dag een extra stimulans het aantal autonummerborden met de initialen van HH vernoemd. En nu weer van de hak op de tak. Meestentijds bezigen de HH een route waar wel enig touw aan vast is te knopen. Te Zundert deden we een ontdekking: de belgmeneer had wel erg weinig info meegegeven. Zonder nadere beschrijving zou van een levensbedreigende situatie in de vorm van verdwaling 100% zekerrrrrr sprake zijn geweest. Het in grote getalen langskomende aantal kratjes Jupiler kon daar niets aan veranderen. Wel de acties van HH. Wellicht is het eenieder bekend, dat HH in de ICT meer dan benodigde strepen heeft verdiend. Dientengevolge werd én de volledige route én de benodigde plaatsbepalingen tevoorschijn getoverd. Ere wie enzovoort. Zodoende zagen we: pool- en roemeenwinkels (en dientengevolge bijpassende woonnietvoorziening), kasteel Maxburg, vechtende meneerfazanten ( in het bijzijn van ons en een damesfazant), een meneer met vreemdsoortig kortgebroektheid (ook in het bijzijn van een damesiemand), een muziektractor met werkmevrouw en -meneer voorzien van een zeer vermeldenswaardig blafgeval. Een aantal andere bezienswaardigheden showen we u fotomaterialisties.

Filmies willen we nog even laten zien/horen, dat leven in de bossen niet altijd resulteerd in een gezond leven zonder kortademigheid. Zo dan. Qua wandelbeschrijving houden we het hierbij. Uiteraard streken de HH neer op een terras en wel bij de eerder aangehaalde Roskam. Dolle boel werd het daar. Niet alleen kijk iemand ons aan of juist niet, maar ook mochten de HH genieten van: dames(al dan niet met aantrekkelijk voorkomen), nootjes, St. Paul en Westmalle dubbel(kort daaarvoor gevat), nederlandse muziek, oosters bittergarnituur en volop zonnestralen. Ja, het leven van wandelaars hoeft niet héél vervelend te zijn. O, ja, de wandeling ging langs veel plofpaddestoelen en ook heelveel eikenbomen, die heel veel van hun voortplantingsvruchtzaden hadden laten vallen. Vandaar. Een beetje file op terug, want vrachtauto probeerde personenauto te eten. Verder een behouden thuisvaart. Zo, nu gaan de HH even een tijdje met reces. Maar weest niet bang, WE'LL BE BACK!!

1 opmerking:

Dank u oh medeburger